niedziela, 9 listopada 2014

30 ROKENDROLOWYCH LAT FOTOPÜDELSI CZ.2

Piotr Yulius SickStone
nitro 1985

Swanski 2014

Adam Drzewiecki. Jeane Giowanos[vokalistka DÜPĄ.Püdel ,Kevin

Dario Litwinczuk  Püdel

Püdel


Tomek Dominik-Potwür,Püdel , Adam Drzewieci, Foreman

Fdh,Püdel, Goldberg ,DariuW.Namaczynski,Dario,Püdel,Goldberg,Fdh, Adam Niedzielin

Bartek Betkowski,Adam Drzewiecki,Püdel,Foreman,Zuli,DarioForeman

M.Malenczuk

M:M

M. Malenczuk

Püdel, Lala,Malenczuk ,fdh


Samba Mamba i Püdel

Fdh,Püdel,M.Malenczuk

FDH,Püdel

FDH

Fdh,Goldberg, Püdel

Püdel by MutorPüdel

Foreman


püdel

püdel

Nastie

 sp.Robert Sulkowski

goldberg fdh

Stefan

Fdh,Foreman,Püdel

Püdel, adam Drzewiecki

Dario Litwinczuk

Foreman

Püdel

Püdel

Püdel

Fdh

püdel
Püdel

M.Malenczuk, Püdel ,Agata Mlynarska

Püdel, Agata Mlynarska Top Trendy


Malenczuk, Patrycja Markowska, Püdel top trendz

Malenczuk, Püdel

Püdel

Nastie

Michal Bieniasz syn Püdla

Püdel Dario

Püdel ,Malenczuk, Franz

Püdelsi Stodola


Malenczuk, Hajdasz,Püdel, Franz,Potoczek

Krzstian Jaworz, Goldberg, Püdel  Hit Generator

Püdel

gibson C1965 Püdla

Gibson 1990  Püdla

Püdel  teledysk konduktorkaPKP
Rickenbacker püdla

Franz

Püdel LaLa

Püdel

panstwo Sulkowscy